Samospráva


Vitajte na jedinej oficiálnej stránke obce Beluj!Obec Beluj oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve uzatvára na Obecnom úrade v Beluji nájomné zmluvy na hrobové miesta.


Žiadame občanov, ktorí nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta aby nahlásili na Obecný úrad v Beluji (t.č.045/6995100) potrebné údaje pre vytvorenie nájomnej zmluvy.


Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt obci Beluj môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adresu: Obec Beluj, Beluj č. 43, 969 01 Banská Štiavnica


V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, dátum narodenia, dátum úmrtia, presná adresa žiadateľa, rodné číslo žiadateľa a telefonický kontakt prípadne emailová adresa.


Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom najmenej na 10 rokov.


V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta v zmysle §22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.


Kontakt:

Obecný úrad Beluj
969 01 Beluj

tel.č. 045/6995100
mobil: 0911963593
mail: obecnyuradbeluj43@gmail.com 

Úradné hodiny

 Po: 8:00 hod. - 12:00 hod. 
Ut: 8:00 hod. - 12:00 hod.

St: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Št: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Pi: 8:00 hod. - 12:00 hod.

 


Starostka obce: Monika Zlesíková Zväčšiť mapu