Samospráva


Vitajte na jedinej oficiálnej stránke obce Beluj!Obec Beluj nájdete aj na facebooku viac na: https://www.facebook.com/obecbeluj/


OZNAM


Obec Beluj ako obstarávateľ Územného plánu obce Beluj oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám , že v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa prerokovanie Zadania územného plánu obce Beluj uskutoční v čase od 7.9.2016 do 7.10.2016.


Zadanie je uložené na Obecnom úrade v Beluji , taktiež na Okresnom úrade odbor výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici , na internetovej stránke obce www.beluj.ocu.sk


Záujemcovia môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.


Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 7.10.2016 na Obecný úrad v Beluji alebo e-mailom na adresu obecnyuradbeluj43@gmail.com

Kontakt:

Obecný úrad Beluj
969 01 Beluj

tel.č. 045/6995100
mobil: 0911963593
mail: obecnyuradbeluj43@gmail.com 

Úradné hodiny

 Po: 8:00 hod. - 12:00 hod. 
Ut: 8:00 hod. - 12:00 hod.

St: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Št: 8:00 hod. - 12:00 hod.

Pi: 8:00 hod. - 12:00 hod.

 


Starostka obce: Monika Zlesíková Zväčšiť mapu

 


fotka k clanku
fotka k clanku